Yazım Kuralları

Bildiri Özetlerinin Formatı ve Gönderimi:

Sempozyuma gönderilecek özet metinler 150-250 kelime arasında olmalı, en az üç, en fazla altı anahtar kelime eklenmelidir. Özet metninin başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın altına yazar(lar)ın adı soyadı; her bir ismin altına araştırmacının akademik unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi yazılmalıdır. Özetler, Word şablonu kullanılarak, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 12 punto olmalı ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm.)  olarak ayarlanmalıdır. Türkçe sunulacak bildiriler için Türkçe; İngilizce sunulacak bildiriler için İngilizce özet gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyuma gönderilen özetlerin info@dokatoksem.com adresine mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.


Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Özette çalışmanın amacı, temel sorusu ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Tam metin olarak gönderilen tebliğlerin her iki dilde de özetleri bulunmalıdır.
 2. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak, 150-250 kelime aralığında oluşturulmalıdır. Özetlere çalışma ile ilgili en az 3, en fazla 6 anahtar kelime eklenmelidir. Özet metni Times New Roman, tek satır aralık ve 10 punto ile her iki yana yaslı ve her iki yandan birer santim daraltılmış olarak yazılmalı ve ayarlanmalıdır. (Özet metinlerinde her hangi bir kaynağa atıfta bulunulmamalı ve bildiri özetlerinde şekil, tablo, grafik ve resim yer almamalıdır.)
 3. Yazar isimleri başlık altında-yazar bilgileri ise yıldızlı dipnotta ünvan, kurum, mail adresi şeklinde belirtilmelidir.
 4. Tam Metin ana başlığının tamamı büyük, kalın ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 5. Tam metnin kendisi Times New Roman yazı tipiyle, 12 punto olarak ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Tam metin en az 3 bin, en fazla 8 bin kelime olmalıdır.
 6. Tam metin içerisindeki alt başlıkların (Özet, Abstract, Giriş, Sonuç, Kaynakça hariç) her bir kelimesinin baş harfi büyük, diğerleri küçük olarak yazılmalıdır. Gerekiyorsa başlıklara numaralandırma veya harflendirme yapılabilir.
 7. Kaynak gösteriminde APA  (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır. Atıf ve Kaynakça detayı için tıklayınız!

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte sunulacaktır.

Hazırlanacak olan posterin boyutları 70 x 100 cm ölçülerinde olmalıdır.

 1. Times New Roman yazı karakterinin kullanılmadır.
 2. Poster ismi kalın ve 50 punto olarak yazılmalıdır.
 3. Yazar ismi/isimleri kalın ve 36 punto olarak yazılmalıdır.
 4. Yazar/yazarlara ilişkin diğer bilgiler (unvan, kurum adı, adresi ve e-posta bilgileri) 24 punto olarak yazılmalıdır.
 5. Metin başlıklarının kalın ve 30 punto olarak, metnin kendisi 24 punto olarak yazılmalıdır.
 6. Metinde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarına yer verilmelidir. Posterde kullanılan yazı ve görsellerin anlamlı bir bütün oluşturmasına dikkat edilmelidir.
 7. Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmeli, yer verilen görsellerin en az 2 metreden okunabilmesine imkân verilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Poster gönderimi de bildiri özetinde olduğu gibi e-posta yoluyla olmalıdır.