Kurullar

SEMPOZYUM ONUR KURULU SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (KTÜ Rektörü)

Prof. Dr. Mehmet Emin AŞIKKUTLU (Trabzon Üniv. Rektörü)

Prof. Dr. Kenan İNAN (Avrasya Üniv. Rektörü)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (KTÜ. Rektör Yard.)

Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Ed. Fak. Eski Dekanı)

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK (KTÜ. Ed. Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN (KTÜ, Sosyal Bil. Ens. Müd.)

Prof. Dr. Metin BERBER (KTÜ, İİBF Dekanı)

Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN (Genel Koordinatör)

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER (Genel Koordinatör Yardımcısı)

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ (Genel Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üy. Serdal FİDAN

Dr. Öğr. Üy. Hüseyin YADİGAROĞLU

Dr. Öğr. Gör. Selim KARYELİOĞLU

Dr. Öğr. Gör. Elif BAŞ

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (KTÜ)

Prof. Dr. Kenan İNAN (Avrasya Üniv.)

Prof. Dr. Valeriy KHAN (University of World Economy and Diplomacy-Uzbekistan)

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK (KTÜ)

Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (KTÜ)

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA (KTÜ)

Prof. Dr. Garifullin Vasil ZAGITOVICH (Kazan Federal University, Tataristan)

Prof. Dr. Ali ESGİN (İnönü Üniv.)

Prof. Dr. Nedzma DZANANOVIC (University of Sarajevo, Bosna Hersek)

Prof. Dr. Süleyman ERKAN (KTÜ)

Prof. Dr. Muhidin MULALIC (International University of Sarajevo, Bosna Hersek)

Prof. Dr. Nuray KARACA (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Muhammed Abdulbaki İBRAHİM (Selahaddin Üniversitesi, Irak)

Prof. Dr. Hilmi ZENGİN (KTÜ)

Prof. Dr. Meki LOBJANIDZE (Open University, Gürcistan)

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ (KTÜ)

Prof. Emir SULJAGIC (International University of Sarajevo, Bosna Hersek)

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN (Atatürk Üniv.)

Prof. Dr. Adem KALÇA (KTÜ)

Prof. Dr. Yaşar ERJEM (Mersin Üniv.)

Prof. Dr. Necmeddin ALKAN (KTÜ)

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU (Erzurum Teknik Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa Naci KAYAOĞLU (KTÜ)

Prof. Dr. Gözde EMEKLİ (Ege Üniv.)

Prof. Dr. Seyfettin ARTAN (KTÜ)

Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR (R.T. E. Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet OKUMUŞ (KTÜ)

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (KTÜ)

Prof. Dr. Abdullah AKAT (Trabzon Üniv.)

Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ (KTÜ)

Prof. Dr. Şirin DİLLİ (Giresun Üniv.)

Doç. Dr. Hülya YÜKSEL (Demokrasi Üniv.)

Doç. Dr. Abbas Varij KAZEMI (Institute of Social and Cultural Studies, Iran)

Doç. Dr. Vehbi BAYHAN (İnönü Üniv.)

Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniv.)

Doç. Dr. Cemaleddin KALAYCIOĞLU (KTÜ)

Doç. Dr. Bülent ŞEN (Kırklareli Üniv.)

Doç. Dr. Lütfi SUNAR (Medeniyet Üniv.)

Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN  (KTÜ)

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER (KTÜ)

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ (KTÜ)

Doç. Dr. Ayhan DEVER (Ordu Üniv.)

Doç. Dr. Yüksel YILDIRIM (Bakırçay Üniv.)

Doç. Dr. Muammer AK (Gümüşhane Üniv.)

Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ (Atatürk Üniv.)

Doç. Dr. Işık SEZEN (Atatürk Üniv.)

Doç. Dr. Ahmet FEYZİ  (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Kalina SOTIROSKA, (International Vision University, Gostivar/Macedonia)

Dr. Öğr. Üy. Ahmet MAZLUM (Cumhuriyet Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Hazım Burhan MUSTAFA (Selahaddin Üniversitesi, Irak)

Dr. Öğr. Üy. Savaş TAŞ (Demokrasi Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. İlhan KARACA (Bayburt Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Murat AŞÇI (KTÜ)

Dr. Öğr. Üy. Selin BİTİRİM OKMEYDAN (Ege Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Ali TEKİN (Trabzon Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Abdulkadir YELER (Medeniyet Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Mehmet KOCA (Ordu Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Gökhan ŞAHİN (KTÜ)

Dr. Öğr. Üy. Bekir GÜZEL (R.T.E. Üniv.)

Dr. Öğr. Üy. Adem GÜRLER (Giresun Üniv.)

Öğr. Gör. Veysel USTA (KTÜ)

Öğr. Gör. Hakan SAVAŞ (Avrasya Üniv.)

SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU SEMPOZYUM HAKEM KURULU
Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Ayşe CANATAN

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN (Beykent Üniv.)

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Üniv.)

Prof. Dr. Sedat MURAT (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Enver ÖZKALP (Anadolu Üniv.)

Prof. Dr. Recep SEYMEN (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Nadir SUGUR (Anadolu Üniv.)

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN (Sakarya Üniv.)

Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ

Dr. Öğr. Üy. Serdal FİDAN

Dr. Öğr. Üy. Hüseyin YADİGAROĞLU

Dr. Öğr. Gör. Selim KARYELİOĞLU

Dr. Öğr. Gör. Elif BAŞ

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Araş. Gör. Ersoy Özmen ALKAN

Araş. Gör. Bahar USTA BAKİ

Araş. Gör. Ayşula KURT

Araş. Gör. Abdurrahman KÜLTÜR