İletişim

Sempozyum hakkında danışmak istediğiniz hususlar için info@dokatoksem.com adresine e-maille ulaşabilir ya da sekreterya komitesine başvurabilirsiniz:

 

Sempozyum Sekreteryası

 

Arş. Gör. Ersoy Özmen Alkan

Tel: +90 462 377 41 43

E-posta: ersoy_ozmen@ktu.edu.tr

 

Arş. Gör. Bahar Usta Baki

Tel: +90 462 377 44 26

E-posta: baharusta@ktu.edu.tr

 

Arş. Gör. Ayşula Kurt

Tel: +90 462 377 44 25

E-posta: aysulakurt@ktu.edu.tr

 

Arş. Gör. Abdurrahman Kültür

Tel: +90 462 377 41 43

E-posta: akultur61@gmail.com